Прогноза – 30% спад на пазара на автомобили в Европа за 2020 г. Прогноза – 30% спад на пазара на автомобили в Европа за 2020 г.

С 30% ще се свие пазарът на автомобили в Европа през 2020 г. спрямо предходната. Това е в резултат на кризата, предизвикана от COVID-19. Освен ако държавите не предприемат драстични мерки за насърчаване на потреблението. Това е прогнозата на Euler Hermеs – лидер в застраховането на търговски кредити в света и у нас.

Анализът се базира на комплексен подход, който отчита данните за регистрация на нови автомобили, бизнес климата, както и потребителските нагласи, индикирани чрез релевантни търсения в Google.

Експертите отчитат исторически безпрецедентен спад на пазара на автомобили през април. В Германия продажбите са намалели с 61% спрямо същия месец на миналата година. Във Франция с 89%, в Испания с 97%, в Обединеното Кралство с 97%, а в Италия с 98%. Сравнението за първите четири месеца на 2020 г. спрямо същия период на 2019 г. отчита свиване на пазара. Това е от 31% в Германия, 43% в Обединеното Кралство, 48% във Франция, 49% в Испания и 51% в Италия.

Средно спадът за петте топ пазара на Стария континент, е 84% за април и 42% или 1,6 млн. по-малко закупени нови автомобили от началото на годината. Тези страни формират 75% от продажбите в Европа.

В същото време индикациите за бизнес климата в ключовите за автомобилната индустрия европейски държави също не са оптимистични. Регистрират се както моментно влошаване, така и неблагоприятна прогноза и за производителите, и за търговците в сектора. Това е валидно за държавата с най-сериозно производство на автомобили в Европа – Германия. Или около 25% като обем и 45% като стойност за Стария континент. Същото важи и за почти всички останали страни-производителки.

В същото време анализ на релевантите търсения в Интернет, като ключови фрази “поръчка на кола” и “цена на кола”, показва постепенно възобновяване на интереса на домакинствата.

Според експертите на Euler Hermes обаче това няма да се трансформира бързо в покупки. Средният период между старта на онлайн проучвания и реализацията на сделки и регистрации на нови автомобили е между три и четири месеца.

Изследваните данни за търсенията в Google свидетелстват за срив на интереса. Той започва още през февруари и продължава до началото на април. Това е сред потребителите в Германия, Великобритания, Франция, Италия, Испания и Белгия. Проучванията се възобновяват постепенно от втората половина на април. В началото на май тенденцията вече е убедителна.

Особено видимо е това в Германия. Там търсенията с ключови фрази “поръчка на кола” и “цена на кола”, към момента надминават дори статистиката от периода преди COVID-19 кризата. Във Франция, Италия, Обединеното Кралство и Белгия обаче те остават под предходните нива. Потребителите в Испания дори не дават знак за “събуждане”.

На тази база експертите от Euler Hermes не очакват съществено възобновяване на сделките в Европа да започне преди края на лятото.

Страхът от използването на публичен транспорт заради вируса също не се очаква да окаже решаващ стимул. Защото пазарът в Европа е един от най-развитите и наситените. Водещата мотивация за покупна е подмяната на автомобила с по-нов модел. Повишеното внимание към разходите на домакинствата в условията на криза обаче се очаква да отложи това решение. Съответно няма да даде поле за достатъчно бързото възстановяване на пазара.

В заключение прогнозата на Euler Hermes е за свиване на пазара в Европа до 12 млн. продадени нови автомбили през 2020 г. Това е с 6 млн. по-малко в сравнение с 2019 г. Освен ако не се въведат убедителни мерки за насърчаване на потреблението. Това са  данъчни облекчения, субсидии и стимули, насочени към покупката на екологични превозни средства с ниски въглеродни емисии.

“У нас вече също се наблюдава свиване на пазара на автомобили. Тенденциите в Западна Европа могат да имат отражение и върху някои свързани производства в България, които обслужват автомобилната индустрия. Производствата поетапно се възстановяват. Но не с пълен капацитет. Всичко ще зависи от скоростта на събуждане на пазара.”, обяснява Камелия Попова, управител на Euler Hermes за България.

Стефан Илиев

No comments so far.

Be first to leave comment below.

Your email address will not be published. Required fields are marked *