Nokian Tyres е първият производител на гуми с одобрени цели за намаляване на емисиите на парникови газове

Nokian Tyres e първият производител на гуми, чиито цели за намаляване на производствените емисии бяха одобрени от инициативата Science Based Targets (SBTi). Целите на компанията обхващат емисии на парникови газове от дейностите на Nokian Tyres (обхват 1 и 2). Обхват 1 са директните емисии, а обхват 2 = косвени емисии от закупена енергия.
Те са в съответствие с нивата на понижаване, нужни за поддържане на затопляне от средно 1.5°C. Тази  стойност, според най-новите изчисления на науката за климата, може да предотврати най-вредните последици от климатичните промени.

 Nokian Tyres plc се ангажира да намали емисиите на парникови газове до 2030 г. в следните категории:

  • Емисии на парникови газове (ПГ) 1 и 2 с 40% на тон гуми от базовата 2015 г.
  • обхват 3 емисии на ПГ от закупени стоки и услуги с 25% на тон гуми от базовата 2018 г.
  • обхват 3 емисии на ПГ от транспорта и дистрибуцията в двете посоки на веригата с 25% на тон гуми от базовата 2018 г.
  • обхват 3 емисии на ПГ от използването на продадени продукти с 25% на тон гуми от базовата 2018 г.

В доклада за оценка на SBTi целите на Nokian Tyres бяха счетени за амбициозни.

 „Вече станахме свидетели на практически безснежна зима в Южна Финландия. Затова сме решени да дадем своя принос за запазването на зимите за следващите поколения. През последните шест години, ние намалихме парниковите газове с 44%. И работата продължава“, казва Хилле Корхонен, президент и главен изпълнителен директор на Nokian Tyres.
Инициативата Science Based Targets (SBTi) е сътрудничество между CDP, Глобалния договор на ООН, Института за световни ресурси (WRI) и Световния фонд за природата (WWF). SBTi дефинира и популяризира най-добрите практики в определянето на научни цели. Извършва и независима оценка на целите на компаниите.


Вашият коментар

Вашият имейл адрес няма да бъде публикуван.