Intertek организира среща за пътната безопасност

“Пътната безопасност – принципи, практики и подходи в организационното управление“ – това бе темата на работната среща, организирана от фирма Intertek в хотел Радисън Блу в София. На срещата присъстваха представители на различни компании, организации и институции споделиха своя опит и практически достижения в областта на пътната безопасност.
Над 1,2 милиона души загиват при ПТП по света, като голяма част от тях са млади хора – между 15 и 29 години. Това изтъкна инж. Стефан Златарев – регионален директор пътна безопасност в Intertek. Основните насоки, по които се работи по Глобалната програма на ООН за намаляване на жертвите от ПТП в периода 2011 – 2020 г. са по-безопасни пътища, по-безопасни превозни средства, обезопасяване на участниците в движението, системи по организацията на пътната безопасност и др.
По време на  срещата своя опит в пътната безопасност споделиха представители на различни фирми. Димитър Ценев от Shell  например разказа, че компанията няма собствен транспорт за горивата, а работи с фирмите Биомет и Клачка, като цистерните та тези две компании годишно изминават над 1 500 000 км, но благодарение на програмите за безопасност на Shell до деня на работната среща – 15 декември, в са минали 3131 дни без сериозни инциденти, жертви и ранени.
Инж. Виолета Василева – мениджър безопасност на труда в Титан Златна Панега Цимент пък разказа за мерките и инициативите, които предприемат за подобряване на организационната ефективност чрез управление на безопасността на движение по пътищата. В резултат на всички мерки е постигнат нулев резултат за трудови злополуки, на територията на Титан. В мерките за безопасност се включват всички – от висшето ръководство и директорите, водачите на вътрешнозаводския транспорт, водачите на МПС за доставка на суровини и материали, водачите на готова продукция , водачите на служебни автомобили и др.  В обучението се включват дори и учениците от четирите училища на територията на Златна Панега, с които се работи в насока за обучение  по безопасност на движение. От компанията гледат на тези деца като на свои бъдещи служители и работници и затова искат те да са здрави, жизнени и подготвени за бъдещата работа в завода. Затова от сега свикват справилата. А в титан има организация на движението в завода с пешеходни тротоари и зони, със знаци… Дори на територията на Титан не се допуска човек, употребил алкохол. На влизане всеки е проверяван с тестер. Освен това всеки трябва да има средства за индивидуална защита, каска, светлоотразителна жилетка и др.  Именно от работата с децата бе впечатлен най-много инж. Алекси Кесяков  – секретар на държавно-обществената комисия по безопасност на движението по пътищата. Той изрази възхищението си от инициативата, която са подели от Титан Златна Панега Цимент.
Маркетинг директора на Intratek запозна хрисъстващите с принципите, практиките и подходите в организационното управление на компаниите и значението на сертифицирането по  ISO 39001. Точно по този стандарт работи първото РПУ на МВР в Пловдив. Служителите от РПУ отговарят за 17 града и 197 села, разположени на територия от 5972 кв. км. За положителните резултати от пилотния проект, въведен в полицията, говори Костадин Спасов, който изтъкна значението на подобряването в работата, на всички служители от отделните служби в полицията. Така стана ясно, че ISO 39001 има огромно значение за работата и изпълнението на задълженията в структурите на полицията.