WorldSBK: Промени в теглото, оборотите, резервоара за гориво и още технически правила за 2024 г.

Комисията на Superbike се събира многократно, за да се споразумеят за някои технически промени в WorldSBK. Те са фокусирани върху дългосрочен план

Комисията, съставена от Грегорио Лавила (Dorna, изпълнителен директор на WorldSBK), Пол Кинг (директор на комисията по пистови състезания на FIM), Биенсе Биерма (генерален секретар на MSMA), координирани от Пол Дюпарк (мениджър на комисията на писта на FIM и секретар на комисията на SBK ), в присъствието на Людовик Райнер (технически директор на FIM WorldSBK), Доминик Хебрар (технически мениджър на FIM) и Роланд Бергер (директор на FIM), се срещнаха многократно през последните седмици.

Тъй като WorldSBK вече е  достатъчно развит, FIM, Dorna и MSMA решиха да работят в дългосрочен план. Те дефинираха някои концепции, върху които ще трябва да се развие шампионата. Заинтересованите страни имат желание да ги включат в още по-добродетелна политика по отношение на околната среда. Те трябва да продължат да балансират производителността на машините, като същевременно постигат по-висока безопасност.

За WorldSBK бяха решени следните концепции. Те ще бъдат изготвени по подходящ начин в технически правила, които ще бъдат за сезон 2024:

КОНТРОЛ НА ПОТОКА НА ГОРИВО: данни, събрани до 2024 г., за прилагане през 2025 г

За да се насърчат мерките за опазване на околната среда и да се даде платформа на производителите да увеличат своите машинни разработки в тези области бяха взети решения за в бъдеще. От 2025 г. системата за контрол на потока на гориво ще бъде задължителна за използване. Следователно, през 2024 г. два мотоциклета от всеки производител ще трябва да монтират разходомер за гориво и да регистрират данни по време на тренировки и състезания. Така ще валидират концепцията и ще пределят стойността за 2025 г.

НАМАЛЯВАНЕ И РЕГУЛИРАНЕ НА РЕЗЕРВОАРА ЗА ГОРИВО: по-малък резервоар

През 2024 г. новият максимален капацитет на резервоара за гориво ще бъде определен на 21,0 литра.

КОМБИНИРАНО ТЕГЛО: нови правила за 2024 г

През 2024 г. комбинираното тегло за ездач и машина е определено от споразумение FIM-DWO-MSMA.

ОГРАНИЧЕНИЯ НА ОБОРОТИТЕ: промени, когато са зададени ограничения, правилата за намеса са променени

Тази точка беше обсъдена в комбинация с теглото. През 2024 г. ограниченията на RPM ще бъдат определени преди началото на сезон 2024 чрез споразумение FIM-DWO-MSMA. Те няма да бъдат намалявани през този сезон. Член 2.4.2.2, свързан с намаленията на RPM, ще бъде отменен.

КОЛЯНОВ ВАЛ И БАЛАНСИРАЩИЯ ВАЛ: разрешени са промени в теглото

Теглото на коляновия вал и балансиращия вал може да бъде модифицирано с +/- 20% от хомологираното тегло, измерено по време на проверката за хомологация на FIM. „Комплектът“ на съответните части трябва да бъде посочена част в списъка с допустими части на FIM.

ИЗЧИСЛЯВАНЕ НА КОНТРОЛНА ТОЧКА И КОНЦЕСИОНЕН ТОКЕН: измерва се на всеки две събития от 2024 г.

От 2024 г. това ще се преразглежда на всеки две събития вместо на три, както е сега.

СУПЕРКОНЦЕСИЯ И ЧАСТИ ЗА КОНЦЕСИЯ: очертайте промените в одобрението

Одобрението на схемата ще бъде един месец преди събитието, а окончателното подробно одобрение 14 дни преди деня на техническия контрол на състезанието. Така се премахва необходимостта от описване на частите за супер концесия в правилата на FIM SBK. Вместо това ще бъде въведена конкретна комуникация.

В събота, 28 октомври, ще се проведе официално заседание на комисията на SBK по време на финалния кръг на шампионата. По време на тази среща ще бъдат повдигнати различни спортни и дисциплинарни въпроси и евентуални допълнителни технически точки също могат да бъдат обсъдени.

Решенията на тази Superbike комисия са одобрени от Постоянното бюро. Редовно актуализирана версия на Правилата на FIM за SBK, която съдържа подробния текст на промените в регламента, може да бъде видяна на уебсайта на FIM.