Shell обяви началото на проучвателните сондажни дейности в „Блок 1-14 Хан Кубрат“ Shell обяви началото на проучвателните сондажни дейности в „Блок 1-14 Хан Кубрат“

На 1 април започват проучвателните сондажни дейности за нефт и природен газ в „Блок 1-14 Хан Кубрат“. Това бе обявено днес на пресконференция от Shell България. На нея присъства Камелия Славейкова – изпълнителен директор на Shell България, която откри презентацията.

Александър Кейс – ръководител на проект Проучвателни дейности в България в Shell обясни последователността на действията на компанията. Той каза и кои ще бъдат участниците в проучвателните дейности. На събитието присъства още и Ян Декнател – главен директор Проучвателни дейности в Западно Черноморие в Shell.

Shell е една от водещите енергийни компании в света с над 100 години опит в дейностите по проучване, развитие, добив, рафиниране и търговия с нефт и природен газ, както и в производството и търговията с химикали.

В България компанията оперира от 26 години и има над 100 бензиностанции. Shell притежава широк спектър от експертни познания в резултат на работата си в цял свят. Компанията провежда дълбоководни проучвания в продължение на повече от 3 десетилетия, а понастоящем работи по над 20 големи офшорни проекта в световен мащаб.


Всичко започва, когато през февруари 2016 г. Тогава Shell получи разрешение за проучване за нефт и природен газ в „Блок 1-14 Хан Кубрат“ в българската изключителна икономическа зона (ИИЗ) на Черно море. Shell ще направи един проучвателен сондаж в „Блок 1-14 Хан Кубрат“ на повече от 80 км от брега и на 115 км източно от Бургас. Това е първото проучване на Shell в България.

Сондажът в „Блок 1-14 Хан Кубрат“ ще се извърши от един сондажен кораб на дълбочина от 1500 м и приблизително 2500 м под морското дъно.

Сондажният кораб ще бъде подпомаган от два спомагателни кораба и пристанищна база във Варна. Както стана дума, сондажната програма стартира на 1 април 2019 г. Работата ще продължи около 3-4 месеца. След приключване сондажът ще бъде запечатан и корабът ще напусне зоната.
Преди за се започнат дейностите, Shell изготви оценка на всички потенциални въздействия. Целта е да се ограничи техният ефект върху околната среда и местните общности. Процесът за оценка на въздействието следва изискванията на Закона за опазване на околната среда и други приложими изисквания. Това включва предоставяне на обществен достъп за преглед и коментар.
Вместо хеликоптер, Shell ще използва бързоплавателен кораб за трансфер на екипажа си от мястото на сондажа до Варна. В проучвателните работи ще вземат участие около 250 човека, включително и български специалисти.

Shell цели да бъде добър съсед. Компанията работи усилено, за да управлява социалното въздействие от бизнес активностите си, да отговори на всякакви притеснения, свързани с проучванията, както и да увеличи приноса си към обществото.
Анализът на сондажа ще отнеме няколко месеца и на базата на него компанията ще актуализира геоложките си модели. Shell работи в тясно сътрудничество с отговорните органи, за да осигури пълно спазване на задълженията си, включително и за споделяне на информация. Когато резултатите са готови, всичко ще бъде публично обявено.

Вероятно ще бъдат необходими още няколко години на проучвания и бъдещи сондажни дейности, за да се определи със сигурност потенциалът на тази част от Черно море. Така ще бъде взето окончателно решение за това дали е възможен добив на нефт или природен газ.

Стефан Илиев

No comments so far.

Be first to leave comment below.

Your email address will not be published. Required fields are marked *