MotoGP: Състезания с горивото на бъдещето

Световният шампионат MotoGP, е глобална платформа със силата да ръководи еволюцията както в мотоциклетната, така и изобщо в мобилната индустрия. Световният шампионат е с уникална позиция като един от най-популярните и технологично напреднали спортове в света. MotoGP е състезателна „лаборатория“, задвижвана от иновации и развитие.

Глобалните продажби на мотоциклети възлизат на 60 милиона броя годишно, а придвижването на две колела е необходимост за огромна част от населението. Движат се над два милиарда мотоциклета по пътищата по света. В много нации двуколесните превозни средства управляват обществото. Като най-устойчивите моторизирани превозни средства, двуколесният транспорт има жизненоважна роля в търсенето на по-чиста, по-безопасна и по-екологична мобилност, със силата да даде невероятен принос към световната нужда от намаляване на въглеродните емисии, повишаване на устойчивостта и борба с изменението на климата.

Като работи с производителите в MotoGP, спортът си поставя нови цели за повишена устойчивост:

До 2024 г. горивото във всички класове MotoGP ще бъде с минимум 40% неизкопаем произход

До 2027 г. горивото във всички класове MotoGP ще бъде със 100% неизкопаем произход

MotoGP е платформата, в която тези горива ще продължат да се разработват и тестват. Всеки производител от висшия клас работи със своя доставчик, за да разработи собствено гориво. Разработването на множество горива ще гарантира, че технологията и знанията ще достигнат до потребителските мотоциклети и горивните помпи на бензиностанцията.  Това ще създаде ненадминат избор от жизнеспособни, устойчиви горива, разработени от някои от най-важните играчи в глобалната енергетика и тествани от прототипни двуколесни машини на най-високото ниво в света. Без един собственик инициативата гарантира безпрецедентно глобално въздействие.

Тези горива на бъдещето ще могат да се използват в стандартен двигател с вътрешно горене и ще бъдат или създадени в лаборатория, като се използват компоненти, получени от схема за улавяне на въглерод, или получени от битови отпадъци или нехранителна биомаса. По този начин се постигат значителни спестявания на емисии на парникови газове спрямо изкопаемия бензин. Освен това доставчиците на горива постепенно ще въвеждат използването на възобновяема енергия в производството на своето гориво.

Класовете Moto2 и Moto3 ще продължат да се ползват от един доставчик на гориво и също така ще въведат частично устойчиво гориво през 2024 г. И двата класа ще преминат на 100% устойчиво гориво през 2027 г., заедно с клас MotoGP.

ФИМ, IRTA, MSMA, Dorna и всички заинтересовани страни са ангажирани със създаването на по-устойчив спорт и бъдеще, от проектиране на по-голяма устойчивост на пътя до оценка и намаляване на въглеродния отпечатък на всяко отделно събитие и аспект на спорта с иновативни решения.