Honda, KTM, Piaggio и Yamaha Motor подписаха за създаването на консорциум за сменяеми батерии за мотоциклети и леки електрически превозни средства

Днес бе обявено че компаниите Honda Motor,  KTM AG, Piaggio & C SpA и Yamaha Motor Co., Ltd., са подписали писмо за намерение, за да се създаде Консорциум за сменяеми батерии за мотоциклети и леки електрически превозни средства.

В контекста на Парижкото споразумение за климата и прехода към електромобилност, учредителите на консорциума вярват, че наличието на стандартизирана сменяема батерийна система би насърчило широкото използване на леки електрически превозни средства.

Това също ще допринесе за по-устойчиво управление на жизнения цикъл на батериите, използвани в транспортния сектор. Също така, като разширяват обхвата, съкращават времето за зареждане и намаляват разходите за превозни средства и инфраструктура, производителите ще се опитат да отговорят на основните въпроси на клиентите, относно бъдещето на електромобилността.

Следователно целта на консорциума ще бъде да определи стандартизираните технически спецификации на сменяемата батерийна система за превозни средства, принадлежащи към L-категория. Това са мотопеди, мотоциклети, триколки и четириколки. Чрез тясно сътрудничество със заинтересованите страни и национални, европейски и международни органи по стандартизация, членовете-основатели на консорциума ще участват в създаването на международни технически стандарти.

Консорциумът ще започне дейността си през май 2021 г. Четирите учредители насърчават всички заинтересовани страни да се присъединят към сътрудничеството за обогатяване на експертния опит на Консорциума.