Fantic Motor и Yamaha Motor Europe със стратегическо партньорство

Fantic Motor и Yamaha Motor Europe обявиха своето решение да засилят стратегическото си партньорство. То е основано на съвместното намерение Fantic Motor да придобие 100% от акциите в Motori Minarelli до края на 2020 г. Тази операция осигурява укрепване на съществуващото взаимодействие между Yamaha Motor и Fantic.

Така сътрудничеството между двете компании преминава на следващото ниво в областта на мотоциклетите и електрическата мобилност.

Това е партньорство, основано на общите ключови ценности на честност, последователност, иновации и съвършенство на продукта. То създава по-силни взаимодействия между пазарните познания, иновации и професионализъм на Fantic Motor и репутацията на Yamaha Motor във високото качество и силната производствена експертиза.

От друга страна, това важно партньорство ще позволи на Motori Minarelli да увеличи допълнително ноу-хау за двигателите и електрическите задвижвания.

Ще може да разшири производствената гама, да влезе в сегмента за електрическата мобилност и да засили пазарната конкурентоспособност на Fantic Motor. Същевременно ще запази настоящите нива на заетост.

В резултат на това придобиване Fantic ще се възползва от квалифицираната работна сила на Motori Minarelli. Ще актуализира индустриалния актив ще увеличи индустриалния и научноизследователския капацитет. Ще повиши достъпа до избрани двигатели и компоненти на Yamaha, които са с най-новите технологии.

Операцията е в съответствие с глобалната стратегия за производство на двигатели на Yamaha Motor. Тя вече е в ход, като използва повишаване на ефективността чрез глобалното внедряване на двигателни платформи и оптимизиране на производствения капацитет.

Дългосрочното партньорство между Yamaha и Fantic ще създаде условия за плавен преход към новия бизнес план.

То ще позволи на Motori Minarelli да продължи да доставя двигатели и да подпомага настоящите си клиенти. Ще бъде в идеална позиция да внедри нови бизнес дейности и да разширява обхвата на сегашните, в рамките на производствената рамка на Fantic Motor. Същевременно ще запази своята идентичност.

Сделката е предвидена да бъде завършена до края на годината, при условие че приключат консултациите с Европейския работнически съвет на Yamaha Motor Europe и местния работнически съвет на Motori Minarelli.