Чакай, чакай малко!

Стънтъра Джейк Ларч изпуска мотора си по време на снимки и се налага да го гони.