Бултрако АД търси специалист по продажби на аксесоари за мотоциклети

Бултрако АД, oфициалeн вносител на HONDA за България, търси да назначи мотивиран и отговорен специалист за заемането на длъжността СПЕЦИАЛИСТ ПРОДАЖБИ – АКСЕСОАРИ за МОТОЦИКЛЕТИ.
Успешният кандидат е отговорна и организирана личност, която:

 • Има подходящо образование;
 • Има опит, свързан с продажба на мотоциклети, аксесоари и консумативи;
 • Познава пазара в сферата на мотоциклетите и аксесоарите;
 • Притежава адекватни за длъжността компютърни умения;
 • Владее английски език (писмено и говоримо);
 • Притежава креативност, комуникативни умения и способност за работа в екип.

Отговорности:

 • Отговаря за вноса на аксесоари Oxford, каски и шлемове Nolan, NZI  др.;
 • Работи за повишаване на продажбите от дилърите в рамките на Астреко Холдинг и извън него;
 • Организира мероприятия и кампании с цел увеличаване на популярността на съответните брандове и продажбите;
 • Провежда срещи с настоящи и потенциални дилъри на аксесоари в София и в страната;
 • Участва в актуализирането и поддържането на фирмените уеб страница;
 • Осъществява текущи връзки с медиите, както и по повод на PR кампании;
 • Изготвя и обобщава информация по повод извършените дейности, ефективността и разходите.

Предлагаме:

 • Постоянна работа на трудов договор съгласно българското законодателство;
 • Възнаграждение, съответстващо на отговорностите на длъжността, квалификацията и опита на служителя;
 • Отлични условия за работа;
 • Стимулиращ социален пакет.

Ако опита и уменията Ви отговарят на профила, описан по-горе, моля изпратете CV с актуална снимка на ел. поща i.tomov@astreco.bg
Предоставените от Вас данни, са лични данни и подлежат на закрила по смисъла на Закона за защита на личните данни (ЗЗЛД). Гарантирана е пълна конфиденциалност.
На интервю ще бъдат поканени само одобрените по документи кандидати.