40% от шофьорите у нас искат да намалят въглеродния отпечатък

Близо 40% от шофьорите у нас споделят, че са предприели промяна, свързана с избора или употребата им на автомобил с цел намаляване на въглеродния отпечатък. Това показват данни от национално представително изследване на глобалната агенция KANTAR от май 2021 г. Задълбоченото проучване е проведено сред представителна извадка от граждани над 18 г. възраст от всички 28 административни области в страната. То има за цел да изследва вижданията и разбиранията на българите относно редица теми, свързани с устойчивото развитие и опазването на околната среда, сред които е и въглеродният отпечатък.
Проучването сочи, че близо 25% от анкетираните шофьори са запознати с последствията от въглеродния отпечатък, макар осведомеността по други, сходни термини, да е по-ниска. Като основни последици шофьорите посочват глобалното затопляне (40%) и замърсяването на въздуха (35%), следвани от климатичните промени, измененията в сезоните и разрастването на озоновата дупка (съответно 26%, 25% и 22%, като участниците са можели да посочат повече от един отговор). Изследването показва още положителна тенденция по отношение ежедневните стъпки, които хората правят с цел да намалят въздействието си върху околната среда. Най-голям процент от отговорилите (39%) заявяват, че използват торби за многократна употреба вместо найлонови, 33% се стремят към намаляване на консумацията на ток в домакинството си, а 28% събират отпадъците си разделно. Близо една пета казват, че са склонни да ограничават употребата си на автомобил.
„Данните са наистина показателни за реален интерес на немалка част от хората в България към действия, които всеки от нас  може да прави лично, за да бъде част от усилията за опазване на околната среда. Устойчивото развитие и глобалното затопляне, макар и с по-бавни темпове, стават все по-актуални въпроси в ежедневието ни. Нивото на информираност  и активно поведение в България само ще нарастват оттук нататък, сочи опитът от други страни“, сподели Марчела Абрашева, регионален изпълнителен директор на KANTAR.
„Независимото проучване на KANTAR дава ценен поглед върху вижданията и разбирането на българите по темите опазване на околната среда и устойчивост – ключови въпроси, с които все повече граждани, а и компании са ангажирани. То показва една позитивна тенденция на засилен обществен интерес към влиянието, което всеки от нас оказва върху околната среда. А това може да доведе до важна промяна в потребителското поведение и ежедневните решения, включително избора на по-екосъобразен начин на придвижване“, коментира Камелия Славейкова, изпълнителен директор на Shell България. – „Отворената обществена дискусия по темата е изключително важна, затова и ние в Shell България винаги сме се стремели активно да участваме в нея и да въвеждаме устойчиви практики и инициативи като стъпка към едно по-добро бъдеще“.

Друг интересен резултат от проучването на KANTAR е, че 1 от 10 шофьори споделят, че биха платили повече за продукти на компании с политика за компенсиране на въглеродните емисииТова е и една от насоките, в които Shell България развива амбицията си за по-устойчив бизнес. В началото на годината компанията въведе нова услуга за своите бизнес клиенти у нас, която им позволява да компенсират емисиите на въглероден диоксид от горивото, закупено с горивната карта euroShell Card. Shell ще компенсира емисиите от използваното от тях гориво чрез закупуване на въглеродни кредити, генерирани от международни проекти, които опазват и възстановяват естествените екосистеми.