Шефовете на Honda, КТМ, Piaggio и Yamaha подписаха договор за Консорциум за мотоциклети със сменяеми батерии (SBMC)

На 1 март тази година бе подписано Писмо за намерения между HONDA Motor Co., KTM F&E GmbH, Ltd., PIAGGIO Group (PIA.MI) и YAMAHA Motor Co., Ltd.. Сега компаниите официално подписаха споразумението за създаването на Консорциум за мотоциклети със сменяеми батерии (SBMC).

Четирите компании са ангажирани с насърчаването на широкото използване на леки електрически превозни средства, като мотопеди, скутери, мотоциклети, триколесни и четириколесни превозни средства в транспортния сектор. Това ще се постигне с по-устойчивото управление на жизнения цикъл на батериите в контекста на международните политики в областта на климата. Основателите на Консорциума смятат, че наличието на общо разработени сменяеми батерийни системи е от ключово значение за развитието на електромобилност с ниско напрежение.

Основната цел на Консорциума е да намери решения на притесненията, които клиентите могат да имат относно бъдещето на електромобилността, като обхвата, времето за зареждане и инфраструктурата и разходите. Това ще бъде постигнато в съответствие с четири основни цели:

  1. Разработване на общи технически спецификации на сменяемите батерийни системи
  2. Потвърждаване на обичайното използване на акумулаторните системи
  3. Направа и популяризиране на общите спецификации на Консорциума като стандарт в рамките на европейските и международните органи по стандартизация
  4. Разширяване на използването на общите спецификации на консорциума до глобално ниво

Чрез тясно сътрудничество със заинтересованите страни и националните, европейските и международните органи по стандартизация, членовете – основатели на Консорциума, ще участват в създаването на международни технически стандарти. Всъщност наличността на зарядни станции варира в различните държави и все още има ограничена информация за крайните потребители. Следователно, с този Консорциум, HONDA, KTM, PIAGGIO и YAMAHA се стремят към вземане на решения за развитие и внедряване на инфраструктура за зареждане, за да се насърчи увеличаването на леките електрически превозни средства.

Четирите членове и основатели ще насърчават всички заинтересовани страни да се присъединят към сътрудничеството, за да обогатят експертния опит на Консорциума. Така ще се осигури широко разпространение на стандартни сменяеми батерии в бъдеще. Страните, които имат интерес да се присъединят към SBMC, могат да се свържат с всеки един от основателите за допълнителна информация.

Йошишиге Номура, главен директор Мотоциклетни операции с мотоциклети в Honda Motor Co., Ltd.: „За целта, която си поставяме, трябва да решим няколко предизвикателства, като например разширяване на обхвата, съкращаване на времето за зареждане и намаляване на разходите за превозни средства и инфраструктура, за да се подобри удобството за клиентите. В създадения от нас Консорциум членовете-основатели от мотоциклетната индустрия и други заинтересовани страни ще работят заедно за стандартизиране на сменяеми батерии, техните системи за зареждане и околната инфраструктура, за да създадат среда за тяхното използване. Крайната ни цел е да гарантираме, че мотоциклетите ще продължат да бъдат избирани като полезен начин за транспорт при бъдеща мобилност.“Щефан Пиерер, главен изпълнителен директор на PIERER Mobility AG: „Подписването на това споразумение за консорциум е ключова стъпка за гарантиране, че PIERER Mobility AG може да продължи да се движи напред, да доставя иновации с бързи темпове и да напредва в ясната си стратегическа визия за двуколесни превозни средства с електрическо задвижване. Заедно с нашите партньори ще работим за доставяне на сменяема батерийна система за превозни средства с ниско напрежение (48V) с мощност до 11 кВт, въз основа на международните технически стандарти. Очакваме с нетърпение да гарантираме, че задвижваните двуколесни превозни средства ще запазят ролята си в бъдещето както на градска, така и на извънградска мобилност.“Микеле Коланино, шеф на продуктовата стратегия на Piaggio Group: „Градската мобилност преминава през деликатен момент на преход към електрификация. Благодарение на нашия Консорциум, представляващ четири основни световни играчи, мотоциклетите ще продължат да играят ключова роля в градския контекст. Сменяемите батерии дават правилния отговор за ускоряване на времето за презареждане на превозни средства, предлагайки допълнителен ценен избор за потребителите. Градската мобилност е част от ДНК-то и историята на Piaggio. Нашата цел е да внесем цялото си технологично ноу-хау и отношение към иновациите в Консорциума.“Такуя Киношита, старши изпълнителен директор, шеф генерален мениджър на бизнес операциите за мобилност на Yamaha Motor Co., Ltd.: „SBMC е готова да започне работа в Европа. Надявам се, че тази първа стъпка напред ще привлича съмишленици в нашата мисия и ще доведе до трансформативни промени в бъдеще. Ние от Yamaha Motor сме уверени, че чрез тази инициатива можем да помогнем за унифицирането на различните технически спецификации и стандарти, като допринесем за максимално използване на електрическата енергия за клиенти по целия свят. ”