Дискусия за настоящето и бъдещето на българския автомобилен парк

Преди старта на Автомобилен салон София 2022 г. се проведе дискусия за настоящето и бъдещото на автомобилния парк. Инициативата бе организирана от Асоциация на автомобилните производители  и техните оторизирани представители в България. Участници в дискусията бяха Петър Витанов – член на Европейския парламент, Александър Йоловски – заместник министър на електронното управление, Божидар Костадинов – заместник министър на транспорта и съобщенията, Георги Стефанов – началник кабинет на заместник министър-председателя  по климатичните промени, главен комисар Калоян Драганов  – ГД „Национална полиция“, Димитър Илиев – председател на ДАБДП. Домакин на кръглата маса бе Храбрин Иванчев – председател на ААП. Темите, които се обсъждаха, са насочени към създаване на държавна политика за обновление, декарбонизация и управление на процесите, свързани с мобилността.

Председателят на ААП Храбрин Иванчев представи основните предложения за подобряване на състоянието на автомобилния парк. Това са създаване на електронен регистър на автомобилите в България, провеждане на промяна в данъчната политика – промяна на данъчната  тежест  върху  автомобилите в зависимост от екологичните показатели , субсидиране от страна на държавата за покупка на електрически и хибридни автомобили при предаване на стар автомобил на скрап, както и създаване на инфраструктура от зарядни станции.

Петър Витанов, член на Европейския парламент сподели, че целта на Европейската комисия е реализиране на декарбонизация и промяна на функционирането на европейския транспорт. Според него колкото по-бързо се развие пазара на електрифицирани автомобили, толкова по-бързо ще се създаде пазар за употребявани електрифицирани автомобили и ще  бъдат достъпни за българина със среден доход. Също така прогнозите са, че между 2025 и 2027 година цените на ДВГ и тези на неконвенционалните автомобили ще се изравнят.

Дигитална трансформация в публичната администрация във всички нейни форми на проявление е приоритетна цел. Зам. министър на електронното управление Александър Йоловски постави акцент на предстоящото изграждане на портал за достъп до електронни административни услуги. Планира се като място, което да бъде порталът на електронното управление. Гражданинът ще има свой собствен профил. Ще се съдържа цялата информация за него, която го интересува. Тук би трябвало да има информация, какви автомобили притежаваме, какъв е техният статус, кога изтича срока за годишен технически преглед или кога трябва да се подновим гражданската отговорност или да излизат съобщения за нарушения и възможност за лесна форма на плащане на наказанието. „Това е пресечната точка на електронния регистър за автомобилите и визията на правителството за развитие на електронното управление.“, заяви г-н Йоловски.

В политиките на министерство на транспорта и съобщенията са поставени оптимизация на начините на придвижване – електрически автомобили, градски транспорт. Също така се планира нарастване броя на зарядните станции. Обсъждани са варианти за създаване на паспорт на автомобилиа според Божидар Костадинов – заместник министър на транспорта и съобщенията. Той  подчерта, че е добре  да се търси синергия между администрацията, бизнеса и гражданите.

Георги Стефанов, н-к кабинет на заместник министър председател по климатичните политики,  дискутира устойчивата мобилност като приоритет.  „Като основна цел сме заложили да създадем 10 000 зарядни станции до 2026 година в цялата мрежа“, сподели г-н Стефанов.

В реформа 5 в Плана за възстановяване и развитие е поставен фокус в изграждането на цялостна инфраструктура за зарядни станции. Тя ще бъде изграждана спрямо железопътните точки, нуждите по пътните коридори, трафика, както и населените места, където няма хора и трафик – Родопите, Западна Стара планина и др. Реформата ще ускори изграждането на тази инфраструктура за зарядни станции, електрификация на превозните средства и ще доближи България до европейските дългосрочни цели за намаляване на емисиите на парникови газове, зелена и икономическа трансформация. Тя предвижда бизнесът активно да участва в намаляване на замърсяването като цяло. Вече е създадена Комисия за устойчива мобилност, която ще работи в посока цялостна мобилност трафик, градски транспорт, ж.п. връзки, на свързаност и на електрификация. Ще се въведе на принципа „Замърсителят плаща“ и да бъде интегриран във финансовия поток и в икономиката.

Главен комисар Калоян Драганов, ГД „Национална Полиция“ представи състоянието на автомобилния парк. Средната възраст на парка е около 20 години и тази тенденция на остаряване на парка се задълбочава. Сподели, че са на финала на проект за въвеждане на зелените табели за екологични превозни средства. Той е от голямо значение за навлизането и развитието на екологичните превозни средства на изменението на стандарта, свързано с включване на светлоотразителни табели с регистрационен номер за МПС, задвижван на електрически двигател.

Димитър Илиев – председател на ДАБДП, повдигна въпроса за употребата на нови автомобили, които могат да предпазват човешките животи благодарение на модерните системи на сигурност. Също така коментира екологичната тема по отношение на движението на стари автомобили, и тяхното въздействие върху чистотата на въздуха и безопасността на движението. Коментира техническото състояние на автомобилите, как се провеждат техническите прегледи и ниските данъци за стари автомобили, които стимулират тяхната  употреба. „Не искам да съм част от тази безотговорност“, заяви категорично Димитър Илиев.