БФАС – официална спортна власт

Късно снощи бе публикувано официално изявление на Българската федерация по автомобилен спорт. То гласи:

Скъпи приятели на автомобилния спорт,

Въпреки определени изявления в медиите, както и публикация на сайта на АФБ, искаме да ви уведомим, че към текущия момент спортния лиценз на БФАС е валиден. Тълкуванията, че определението на ВАС е достатъчно за отнемането му са груби и злоумишлени интерпретации, при това споделяни само от страните, които са заинтересувани от разпространяването на фалшивата новина. След проведена среща с Министъра на Спорта Г-жа Весела Лечева , твърдо заявяваме , че БФАС има действащ лиценз и ще изпълни Спортния Календар 2022!

С оглед настъпилите събития през изминалите дни ще опитаме да внесем малко яснота в създалата се ситуация и да ви запознаем с информацията, която ни е известна към момента.

  1. От публикации в медиите разбрахме, че Сдружение „Автомобилна федерация на България“ (АФБ) е подало искане до Върховния административен съд (ВАС) за спиране на допуснатото предварително изпълнение на Заповедта на министъра на младежта и спорта, с която е отнет издаденият им спортен лиценз за осъществяване на дейност на спортна федерация. Страни по образуваното дело са АФБ и Министерството на младежта и спорта (ММС), като Сдружение “Българска федерация по автомобилен спорт” (БФАС) не е привлечено като страна по делото, не е уведомявано за него и не е получавало съдебни книжа.

На 21.07.2022 г. ВАС е постановил определение, с което е уважил искането и е спрял изпълнението на заповедта на министъра на младежта и спорта, с аргументи, че поради предварителното изпълнение на заповедта АФБ ще претърпи трудно поправими вреди във връзка със сключени договори за спонсорство и заявление за кандидатстване за предоставяне на безвъзмездна финансова помощ от ФИА. Ако определението на ВАС не бъде отменено и влезе в сила, то това ще означава, че АФБ ще има спортен лиценз, докато спорът относно законосъобразността на Заповедта на министъра на младежта и спорта за отнемането му не приключи с влязъл в сила съдебен акт. Веднага след като узнахме за делото, предприехме действия за встъпване на БФАС по делото като страна и за обжалване на определението, тъй като БФАС явява заинтересовано лице от изхода на делото и крайният съдебен акт ще има пряко отношение към дейността на  БФАС.

Същевременно, отделно от искането за спиране, АФБ е подало и жалба пред Върховния административен съд относно законосъобразността на Заповедта на министъра на младежта и спорта за отнемането на издадения им спортен лиценз, като по тази жалба все още няма образувано административно дело.

  1. Освен подаденото до ВАС искане за спиране на предварителното изпълнение на Заповедта на министъра на младежта и спорта, с която е отнет лиценза на АФБ, АФБ е подало и друго искане до ВАС, този път за спиране на допуснатото предварително изпълнение на Заповедта на министъра на младежта и спорта, с която на БФАС е издаден спортен лиценз. На 04.08.2022 г. ВАС е уважил и това искане на АФБ и е постановил определение за спиране на предварителното изпълнение на заповедта, с която е издаден лиценз на БФАС, с мотив, че е недопустимо две спортни федерации по едно и също време да имат лиценз за един и същи вид спорт, предвид спирането на изпълнението на заповедта за отнемане на лиценза на АФБ. Страни по образуваното дело отново са били АФБ и ММС, като БФАС не е привлечено като страна по делото, не е уведомявано за него и не е получавало съдебни книжа. Определението за спиране на заповедта, с която е издаден лиценз на БФАС не е влязло в сила, като при справка в съда, ни съобщиха, че определението за спиране е изпратено и на БФАС. Веднага след като определението бъде получено от БФАС, ще бъдат предприети действия за неговото обжалване.
  2. В обобщение, към момента е постановено определение на ВАС, с което е спряно изпълнението на заповедта на ММС за отнемане на лиценза на АФБ, и срещу което определение е подадена жалба от БФАС като заинтересована страна, както и е постановено последващо определение на ВАС, с което е спряно изпълнението на заповедта на ММС, с която на БФАС е издаден спортен лиценз, срещу което определение също ще бъде подадена жалба.
  3. С оглед всичко изложено дотук и предвид факта, че определенията на ВАС не са породили действие, тъй като не са влезли в сила и подлежат на обжалване, то към момента БФАС притежава действащ лиценз на спортна федерация за „автомобилен спорт“ и като такава ще продължи да изпълнява своите функции като такава, както досега.