„Асоциацията на автомобилните производители и техните оторизирани представители в България” /ААП / с нов председател и обновен Управителен съвет

След проведено Общо събрание на ААП, на което бе отчетена дейността на УС през изтеклия двугодишен мандатен период, събранието даде положителна оценка на работата  на УС.

За нов председател на Управителния съвет беше избран г-н Александър Костадинов  – „Мото Пфое БГ” ЕООД. За членове на УС бяха избрани: Александър Бабанин –  „Силвър Стар Моторс” ЕАД, Вихрен Горанчев – „София Франс Ауто” АД,  Емил Гърнев – „Рено Нисан България” ЕАД, Иван Ушев – „Волво Груп България” ЕООД и Станислав Панчев – „Италия Моторс” ЕООД.

Асоциацията препотвърди позицията си, че България се нуждае от държавна стратегия за мобилността, която да адресира сериозните предизвикателства в България, сред които плавно преминаване към електрически превозни средства, подобряване на бизнес средата и защита интересите на клиентите, чистотата на въздуха и подобряване безопасността по пътищата.

Общото събрание изказа благодарност към г-н Храбрин Иванчев – „КИА България” ООД за неговата дългогодишна дейност като член и председател на Управителния съвет.